nerimanpolat
works > 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999 1998 1997

2018 >

The First Round

Selection from Banu-Hakan Çarmıklı's Collection
Galata Greek Primary School, Istanbul

 

First Round: The Deeds of the Wolf

Mahmut Wenda Koyuncu

“...All Possessions Belong to God, the wall installation of Neriman Polat from the Çarmıklı collection points at the pragmatic discourse that leads to the construction of a sort of hybrid publicness. After the soothing the concerns about accommodation and shelter, political demands have been, in a very controversial status of almost illegality, shifted quickly towards practices of expansion which is accompanied by political discourses articulating references to national-ness and communitarianism. The anxiety embedded in collective subconsciousness in relation with a potential wave of dispossession and a possible failure in territorialisation opens up the gates of unregulated plunder of urban spaces. The deliberately kitsch mosaic ornamentation of Polat’s work indicates at the dramatic end of the uncompleted modernisation campaign of the country. This can also be read as the expression of a retreat towards a discourse that is based on the national and local belongingness and promises to protect ‘’the private property’’ from the threats of intensifying aggressions of neo-liberalism. Disaster In the local context, nationalism has always operated as the strongest ideological tool of mainstream politics. In this sense, a big number of works within the Çarmıklı collection disclose examples of the disasterous socio-cultural consequences of the nationalism-flavoured discourses...”

https://www.ilkrauntsergi.com

 

İlk Raunt

Banu-Hakan Çarmıklı Koleksiyonu’ndan bir seçki
Galata Rum Okulu, İstanbul

 

İlk Raunt: Kurdun Ettikleri

Mahmut Wenda Koyuncu

“...Neriman Polat’ın Çarmıklı koleksiyonundaki “Mülk Allahındır” adlı duvar yerleştirmesi tam da bu melez bir kamusallığı inşa etmenin pragmatik söylemine denk düşüyor. Kentsel alanda barınma ve yerleşmeden sonra, hukuku tartışmalı bir şekilde, yayılmanın güçlenerek siyasi söylemlere oturması millilik ile cemaatçilik arası bir politik referansa karşılık verir. Kolektif bilinçdışında mülksüzlüğün yer yurt edinmeme üzerindeki endişesi kent alanlarının kontrolsüz bir şekilde talanının kapılarını aralar. Polat’ın, kitsch sayılabilecek, btb mozaikten yaptığı duvar bezemesi: sekteye uğramış bir modernleşme hamlesinin sonunu gösterir. Ki bu durum yayılan neoliberal siyasetin tehdidi altındaki “özel mülkiyeti” koruma kaygısının yerelliğe ve milliğe sığınma halinin dışa vurumu olarak da okunabilir. Fecaat Milliyetçilik veya ulusal idealler yer yüzünde her zaman, ana akım siyasetin en büyük argümanı olarak işledi. Bu bağlamda Çarmıklı koleksiyonundaki bir çok eser milliyetçilik sosuyla köpürtülmüş bir ideolojin üretmiş olduğu toplumsal/kültürel fecaat halleri olarak da görülebilir...”

https://www.ilkrauntsergi.com/

 

Mülk Allahındır, Betebe, Cam Mozail, Yerleştirme, 2007-2018-2019

All Possessions Belong to God, Betebe / Glass Mosaic, installation, 2007-2018-2019

Kemer, 20x22cm, Fotoğraf, 2013

Belt, 20x22cm, Photograph, 2013

 

2018 >