nerimanpolat
works > 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999 1998 1997

2017 >

Artist 27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı "Ütopya"
"Şimdi/Burada"
Küratör: Mahmut Wenda Koyuncu

 

Artist 27th International Istanbul Art Fair "Utopia"
"Now/Here"
Curator: Mahmut Wenda Koyuncu

 

Ucan Halı / Flying Carpet

Uçan Halı, Video, 0'33''

Flying Carpet, Video, 0'33''

 

2017 >