nerimanpolat
works > 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999 1998 1997

2016 >

MILK

"Impenitent", Exhibition Concept and Design: Neriman Polat & Arzu Yayıntaş
Nazım Hikmet Cultural Center, Bursa
Ark Kültür, Istanbul

 

Preface
Arzu Yayıntaş, Neriman Polat

“Incorrigible” is an exhibition about femininity, but it does not intend to define femininity or put it into a frame, if anything it questions hard-edged definitions. This exhibition is an invitation to women who deconstruct the ancient history of women and men, shake off definitions, names and identities attached to them against their own wills, stake a claim on their freedom and bodies, in order to think about femininity and grow stronger collectively.

Male-dominant order forces us, women to be reasonable and obey the system, hence give up on ourselves all the time. This order, which stereotypes women by repressing and making them powerless, generates a deadly violence systematically and normalizes this violence through its social instruments. In fact, we, women are killed, get beat up, belittled, harassed and oppressed everyday by our boyfriends, husbands, fathers, brothers, bosses, colleagues, in a word by men, but all of these are hushed up. Those who have the power attempt to speak, decide for women and devalue their ideas. Even when writing the history, roles of women are either being changed or their achievements are being covered or their works are being devalued. That is why, we as incorrigibles would spoil this game, deny being silent and the femininity weight burdened by the system on our shoulders. After seeing the power play on woman identity, why should we be corrigible?

This exhibition is a fragment taken from the story of those who always question/build the concept of femininity throughout the course of live and run away from four walls of male-dominant system without hesitation. It is a statement for women rejecting to be corrigible in order to show them that they are not alone in this fight. Therefore, our purpose in the exhibition was to feature a perspective that embraces women's bodies, fantasies, dark sides, imagination, independence, fighting spirit, life force, fertility, sexuality and discrepancies rather than victimhood. We would like to share the excitement of this exhibition with women who reject the structure of male-dominant system and go after their dreams and desires.

Artists: Yeşim Ağaoğlu, Gizem Aksu, Sena Başöz, Deniz Bilgin, Banu Birecikligil, Canan, Fulya Çetin, Elif Varol Ergen, Nurcan Gündoğan, Gülsün Karamustafa, Aysegül Özmen, Neriman Polat, Necla Rüzgar, Aydın Teker, Sevil Tunaboylu, Arzu Yayıntaş, Nalan Yırtmaç, Zulal

Hope to claim our lives together.

 

SÜT

"İflah Olmaz", Konsept ve Tasarım: Arzu Yayıntaş, Neriman Polat
Nilüfer Belediyesi, Nazım Hikmet Kültürevi, Bursa
Ark Kültür, İstanbul

 

Önsöz
Arzu Yayıntaş, Neriman Polat

“İflah Olmaz” kadınlık üzerine bir sergi ama kadınlığı tanımlamayı ya da bir çerçeveye oturtmayı hedeflemiyor aksine keskin tanımlamaları sorguluyor. Bu sergi aslında kadın ve erkek arasındaki bildik hikayeyi bozan, üzerine zorla yapıştırılan tanımlamaları, adları ve kimlikleri silkinip atan, özgürlüğüne ve bedenine sahip çıkan kadınlara, kadınlık üzerine beraber düşünmeye ve birlikte güçlenmeye bir çağrı.

Erkek egemen düzen, biz kadınları sürekli makul olmaya ve düzene uymaya, dolayısıyla kendimizden vazgeçmeye zorluyor. Kadını baskı altında tutup, güçsüzleştirerek kalıplara sokan bu düzen sistematik bir şekilde öldürücü bir şiddet üretiyor ve toplumsal araçları ile bu şiddeti normalleştiriyor. Öyle ki biz kadınlar sevgililerimiz, kocalarımız, babalarımız, abilerimiz, patronlarımız, iş arkadaşlarımız kısacası erkekler tarafından her gün öldürülüyor, dövülüyor, aşağılanıyor, tacize uğruyor ve eziliyoruz ama bunların üstü örtülüyor. Güce sahip olanlar biz kadınlar adına konuşmaya, karar vermeye, fikirlerimizi değersizleştirmeye çalışıyor. Tarih yazılırken bile kadınların oynadıkları roller ya saptırılıyor ya başarıları gizleniyor ya da eserleri değersizleştiriliyor . İşte bu yüzden biz iflah olmazlar bu oyunu bozuyor, sessiz kalmayı ve sistemin omuzlarımıza bıraktığı kadınlık yükünü reddediyoruz.
Kadın kimliği üzerinden oynanan iktidar oyunu görmüşken neden iflah olalım.

Bu sergi kadınlık kavramını kendi yaşam sürecinde tekrar tekrar sorgulayan/kurgulayan, erkek egemen düzenin sunduğu kapalı dört duvar arasından tereddütsüz kaçanların öyküsünden bir kesit. İflah olmayı reddeden kadınlara, bu mücadelelerinde yalnız olmadıklarının bir ifadesi. Bu sebeple sergide, mağduriyet yerine kadının bedenini, fantezilerini, karanlık yanını, hayal gücünü, özgürlüğünü, mücadeleci ruhunu, yaşam gücünü, doğurganlığını, cinselliğini ve çelişkilerini kucaklayan bir bakışa yer vermeyi hedefledik. Erkek egemen sistemin kurgusunu reddederek, hayallerinin ve arzularının peşinden koşan kadınlarla bu sergi heyecanını paylaşmak istedik.

Sergide yer alan sanatçılar :Yeşim Ağaoğlu, Gizem Aksu, Sena Başöz, Deniz Bilgin, Banu Birecikligil, Canan, Fulya Çetin, Elif Varol Ergen, Nurcan Gündoğan, Gülsün Karamustafa, Aysegül Özmen, Neriman Polat, Necla Rüzgar, Aydın Teker, Sevil Tunaboylu, Arzu Yayıntaş, Nalan Yırtmaç, Zulal

Birlikte hayatlarımıza sahip çıkmamız dileğiyle.

 

Süt, C – Print Fotoğraf, 125 x 195cm

Milk, C – Print Photograhy, 125 x 195cm

 

2016 >