nerimanpolat
works > 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999 1998 1997

2016 >

GALAXYCITY

Installation

"Past, In Each of its Moments, be Citable" An exhibition project on Walter Benjamin's Concept of History in the City of Istanbul
DEPO, Istanbul

 

Past, in Each of its Moments, be Citable

An exhibition project on Walter Benjamin’s Concept of History in the City of Istanbul

28 May – 17 July 2016, Opening: Saturday 28 May, 18:30
Event Program: Wednesday, 1 June, 15:00 - 21:30 (for the details visit event program)
Artists: Sezgi Abalı, Patrizia Bach, Doğu Çankaya, Juliane Eirich, Benjamin Maus, Lara Ögel, Neriman Polat, Çağrı Saray, Elena Tezak, Andreas Töpfer, Bilal Yılmaz

The chronicler who narrates events without distinguishing between major and minor ones acts in accord with the following truth: nothing that has ever happened should be regarded as lost to history.

The exhibition project Past, in Each of Its Moments, be Citable – On Walter Benjamin’s Concept of History in the City of Istanbul invites six Turkish and five German artists to read, transform and address Walter Benjamin’s theses On the Concept of History in the city of Istanbul.

Under the initiation of the Berlin artist Patrizia Bach, the group has been reading and discussing the German philosopher’s writing since April 2015. Through collectively sharing their knowledge, experience with and approaches to the text, they have not only transferred Benjamin into the city but also conveyed his enigmatic writings into their own understanding of the here-and-now. During this process, Walter Benjamin’s text has been used as an entry point, tool, method, and critical authority in each artist’s practice.

The participating artists all search for hidden fragments in the city, the seemingly marginal and neglected. As "urban physiognomists", they cite personal history and histories in constellation with generic traditional history, investigating individual and social needs for identity and consumption, craft, automatic production and the urban infrastructure of Istanbul today.

Through installation, drawing/illustration, photography, design, engineering, collaboration and artistic activism, the project not only reflects upon but also wishes to independently continue Walter Benjamin’s task of brushing history against the grain.

 

GALAXYCITY

Yerleştirme

"Her Anıyla Alıntılanan Geçmiş" Walter Benjamin'in Tarih Kavramı Üzerine Bir Sergi Denemesi
DEPO, İstanbul

 

Her Anıyla Alıntılanan Geçmiş

Walter Benjamin’in Tarih Kavramı Üzerine bir Sergi Denemesi

28 Mayıs – 17 Temmuz 2016, Açılış: 28 Mayıs, Cumartesi 18.30
Etkinlik Programı: 1 Haziran Çarşamba, 15.00 - 21.30 (detaylar için: etkinlik programı)
Sanatçılar: Sezgi Abalı, Patrizia Bach, Doğu Çankaya, Juliane Eirich, Benjamin Maus, Lara Ögel, Neriman Polat, Çağrı Saray, Elena Tezak, Andreas Töpfer, Bilal Yılmaz

Olayları önemlerine göre ayırt etmeden sayıp döken vakanüvis, şu doğrudan yola çıkar: Hiçbir olay tarih için kaybolmuş sayılamaz.

Her Anıyla Alıntılanan Geçmiş – Walter Benjamin’in Tarih Kavramı Üzerine bir Sergi Denemesi Türkiye’den altı, Almanya’dan beş sanatçıyı Walter Benjamin’in Tarih Kavramı Üzerine tezlerini İstanbul’da okumaya, irdelemeye ve dönüştürmeye davet ediyor.

Berlinli sanatçı Patrizia Bach’ın girişimiyle bir araya gelen grup, 2015 Nisan’ından bu yana Alman düşünürün yazdıklarını okuyor ve bunlar üzerine tartışıyor. Sanatçılar metinle ilgili bilgi ve deneyimlerini, metne farklı yaklaşımlarını kolektif şekilde paylaşarak, Benjamin’i şehre nakletmekle kalmayıp, onun muğlâk yazılarını şimdi ve burada hakkındaki kendi kavrayışlarına taşıdılar. Bu süreç esnasında Walter Benjamin’in metninden, her bir sanatçının pratiğinde giriş noktası, araç, metod ve eleştirel otorite olarak yararlanıldı.

Sanatçılar şehirdeki saklı fragmanları, görünüşte marjinal ve ihmal edilmiş olanı araştırdı. “Kentsel fizyonomlar” olarak kişisel tarih ve tarihlere, bunları jenerik geleneksel tarihle kümelendirerek, atıfta bulunuyorlar, bireysel ve toplumsal kimlik ihtiyacı ve tüketim, zanaat, otomatik üretim ve İstanbul’un bugünkü kentsel altyapısı gibi konuları araştırıyorlar.

Bu proje, yerleştirme, çizim/illüstrasyon, fotoğraf, tasarım, mühendislik, işbirliği ve sanatsal aktivizm yoluyla, Walter Benjamin’in tarihin havını tersine tarama görevi üzerine sadece düşünmekle kalmayıp bu işi bağımsız olarak sürdürebilmeyi de istiyor.

 


Detail / Detay

 

2016 >