nerimanpolat
works > 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999 1998 1997

2011 >

Uyku ve Gölge

Küratörler: Melih Görgün, Mürteza Fidan

9 Şubat - 20 Nisan 2011

Siemens Sanat'ta Bu Ay: "Uyku ve Gölge" Sergisi

Siemens Sanat'ın "Uyku ve Gölge" temalı yeni sergisi 9 Şubat'ta sanat izleyicilerine sunulacak. Mürteza Fidan ve T. Melih Görgün'ün küratörlüğünü üstlendiği sergide Dejan Kaludjerovic, Hacer Kıroğlu, Elif Öner ve Neriman Polat'ın yapıtları yer alıyor. Sergide yer alan sanatçılar, gündelik yaşamda gelişen durumların manipüle edilmiş gerçeklikleri, uyku esrikliğinin gün ışığında beliren gölgelerinde ortaya çıkan hakikati yapıtlarında somutlaştırıyorlar. Çeşitli kültürel kökenlerden gelen Türk ve yabancı sanatçıların yer aldığı sergide, birbirinden farklı içeriklerden oluşan video ve video yerleştirmeler yer alıyor.

Serginin küratörlerinden Mürteza Fidan, zifiri karanlığın yarattığı ''boşluğa'' karşın alacakaranlıktaki "gölgenin" görüntüyü oluşturmasından söz ederek, "Uyku, esrikliğin son aşamasında, gölgenin tekinsizliğinde ve gölgenin dönüşeceği şeyin, yani geleceğinde tamamlanmış olacak ideasını ebedileştirir. Gölge, öznenin imgelerle karşılaşmasının hakikatidir. Özne, ardı ardına gelen ayartmalara karşı, gölgenin yaratmış olduğu kuşku sayesinde direnebilmektedir'' diyor.

Dejan Kaludjerovic, sergideki çalışmalarıyla kapitalist sistemi, her zamankinden çok şiddet, yüzleşme ve savaşla belirlenen davranış biçimleri ve ortak bilincin çapraşık gelişiminin varlığı konusunda artan bir farkındalık süreci aracılığıyla düşünmeye sevk etmeyi amaçlıyor ve küreselleşmiş tüketici toplumumuza özgü bir patolojinin resmini çiziyor.

Hacer Kıroğlu, "Bir ifade olanağı olarak gördüğüm yapıtlarımda; sınırlarımı ve bedenimi zorlarken, kendini açık etme ve gizleme arasındaki çelişkinin kaçınılmaz olduğu bir durum ortaya çıkmaktadır" diyor.

Neriman Polat, yapıtlarında globalizm etkisi, tüketim toplumu, stereotipler, kimlik yitimi, benzerlik ve ölüm imgesinin biçimlerini ele alıyor ve bu başlıklar yapıtlarında bazen dokümanter bazen de ironik bir dil ile biçimleniyor. Sanatçı, Türkiye'de kadının uğradığı şiddete karşı refleks olarak kurguladığı çalışmasıyla, çarpıcı bir ataerkil toplum yapısı eleştirisi sergiliyor.

Elif Öner ise işlerini çoğunlukla "zaman", "mekân", "sınır" ve "kent" kavramlarından çıkışla kurguluyor ve "Kullanılan her disiplinin bir bilinç hali gerektirdiğini düşünüyorum. Her materyalin kendi diliyle getirdiği anlamları ve sorunları üzerinde düşünmek çalışmalarımın yönünü belirliyor" diyor.

Uyku ve Gölge adlı sergi, 9 Şubat - 20 Nisan 2011 tarihleri arasında, haftanın her günü 10.00 - 19.00 saatleri arasında Siemens Sanat'ta ziyaret edilebilir.

Siemens Sanat
Meclis-i Mebusan Cad. No: 45
Fındıklı - İstanbul
Tel: 0 212 334 11 04

www.siemenssanat.com

 

Sergilenen İşler

"Ruhsal ve Bedensel sağlığı zarar görmemiştir"

"Huysuz ve Tatlı Kadın"

"Kafama Sıkar Giderim"

 

Sleep and Shadow

Curators: T.Melih Görgün, Mürteza Fidan

Siemens Sanat, Istanbul, 9.2-20.4.2011

Works Exhibited

"Her mental and physical health remains stable."

"Bad tempered and sweet woman"

"I'll blow my head and go away"

 

  designed by Temmuz