nerimanpolat
works > 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999 1998 1997

2009 >

Without Hat

Collaborative work with Canan Şenol, İnci Furni.
Unfair Provacation, Hafriyat Karakoy, Istanbul
Curator: Canan Senol

Adnan Çoker, being one of the significant representatives of modern painting in Turkey, stated that he particularly preferred to see women with hats in the press release of his solo exhibition in 2007. By asserting his preference of women with hats in a period when the secular and conservative groups were having extensive arguments about the turban issue, the artist determined his attitude in the republican ideology over the woman body and used a discriminative language. As a reflex towards this attitude, three artists who are against all kinds of  discrimination, Neriman Polat, Canan Şenol and İnci Furni visited the artist's exhibition wearing turbans and took pictures of ourselves in front of the paintings. The doors of an art exhibition should be wide open for all kinds of people: with or without turban, with or without moustache...

 

Şapkasız

Canan Şenol, İnci Furni ile ortak çalışma.
Haksız Tahrik, Hafriyat Karaköy, İstanbul
Küratör: Canan Şenol

Türkiye’de modern resmin önemli temsilcilerinden Adnan Çoker 2007 yılındaki kişisel sergisinin basın bülteninde serginin açılışında özelikle şapkalı bayanları görmek istediğini yazmıştı. Laik ve muhafazakâr kesimin türban konusunu yoğun olarak tartıştığı bu dönemde sanatçı, şapkalı bayanlar tercihini ileri sürerek, cumhuriyet ideolojisindeki tavrını kadın bedeni üzerinden belirliyor ve ayrımcı bır dil kullanıyordu. Bu tavıra refleks olarak her türlü ayrımcılığa karşı olan üç sanatçı Neriman Polat, Canan Şenol ve İnci Furni başörtüsü takarak sanatçının sergisini ziyaret ettik, resimlerinin önünde kendimizi fotoğrafladık. Bir sanat sergisi her türden insana kapılarını açmalıdır, türbanlı, türbansız, bıyıklı, bıyıksız vs.

 

Üç sanatçı, İnci Furni, Canan Şenol, Neriman Polat, türban takarak Adnan Çoker'in şapkasızların giremeyeceğini söylediği, Atatürk'e adadığı sergiyi ziyaret ettik ve şu açıklamayı yaptık: "Bizler her türlü ayrımcılığa karşı sanatçılar olarak, Adnan Çoker'in sergisine 'şapkasız' gittik." Bir sanat sergisinin kapısı, şapkalı şapkasız, bıyıklı bıyıksız, türbanlı türbansız her kesimden insana açık olmalıdır.

 

Neriman Polat

2009 >