nerimanpolat
works > 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999 1998 1997

2009 >

Her Mental and Physical Health remains stable.

Video, 1:00
Curator: Canan Şenol
Unfair Provacation, HafriyatKaraköy, Istanbul

PRESS RELEASE

This exhibition is not an exhibition of art history on feminism. It is an act on behalf of feminism and also a contemporary art exhibition.

WOMEN PLATFORMS, ORGANIZATIONS, ARTISTS TOGETHER...

"GENDER IS NOT A PLAGUE, DEFINITELY NOT AN OBJECT OF PROVOCATION"
Date: March 08-31, 2009
Opening: March 7, 6:00 pm
Location: Hafriyat Karakoy
Adress:  Necatibey Caddesi No:79, Karakoy

"Unfair Provacation" exhibiton will begin at Hafriyat Karakoy, on March 7...

The act-exhibition curated by Canan Senol, will be opened on March 8th, Women's Day, gathering together feminist activists and theorists within and outside of contemporary art and professional artists working with feminist expressions.

The concept of gender, which is  attempted to be tyrannized over by the government, will be analyzed from a feminist perspective by the exhibition participants including artists from diverse diciplines such as theatre, stand-up, painting, photography, sculpture and many more.

The feminist exhibition, which will be opened on March 7, is titled after the Turkish punishment law stated under the number 5237 and the title "causes that remove or reduce the fine responsibilities"  that defines "unfair provocation reduction". This clause has existed and still exists as a clause that feeds the murders of morals, of honour, of chastity and that tempts people to use violance against women. Although the exhibition is titled after this clause that exists in the punishment law, its content is being focused on women in practical life who are taken up as an element of "provocation". Also this exihibiton is positioning the viewers as participants and is evoking them to think about all the political, cultural and social discriminations against women and start producing methods for counteraction.

The catalogue of the exhibition, which is edited by the art critic and journalist Aysegul Sonmez, is aiming to be an alternative platform within and aside to the exihibiton which will include various aspects from feminist art theories to women characters in Turkish Literature, women artists outside the exihibition and their works and quotations.

The exhibition participants: Atil Kunst, Aylin Kuryel, Cagla Comert, Canan Senol, Dilek Winchester, Didem Yazici, Evrim Kavcar, Filmmor , Fulya Cetin, Gulcin Aksoy, Gulizar Onen, Gunes Terkol, Hale Tenger,Hatice Telci, Hilal Esmer, İnci Furni, Nalan Yırtmac, Neriman Polat, Nil Yalter, Nilbar Gures, Oda Project , Ozlem Gok, Sezgi Abalı, Sukran Moral, Yasemin Ozcan Kaya, Amargi art studio.

Activities:
Opening performance: 7:00 pm  Hatice Telci
Esmeray stand-up show (March 14, 2009 7:00 pm)
Forum Theatre (March 28, 2:00 pm) Hafriyat Karakoy...

Talk (March 12, 6:30pm) Suna Inan Kirac Foundation Pera Museum
Aysegul Sonmez's live interview series "The Feminist or Me?", which took place last year, will be taking place as a second episode with the exhibition participants within the context of the exihibition.

 

Ruhsal ve bedensel sağlığı zarar görmemiştir.

Video, 1:00
Kürator: Canan Şenol
Haksız Tahrik, HafriyatKaraköy, İstanbul

BASIN BÜLTENİ

Bu sergi, feminizm konulu bir sanat tarihi sergisi değildir. Feminizm adına yapılan bir eylem aynı zamanda güncel sanat sergisidir.

KADIN PLATFORMLARI, ÖRGÜTLERİ, SANATÇILAR BİRLİKTE….

“CİNSİYET BİR BELA DEĞİLDİR, TAHRİK NESNESİ HİÇ DEĞİLDİR….”

Tarih: 08-31 Mart 2009
Açılış: 7 mart saat:18:00
Mekan: Hafriyat Karaköy
Adres: Necatibey Caddesi No:79, Karaköy

“Haksız Tahrik” 8 Mart’ta Hafriyat Karaköy’de açılıyor…

Kuratörlüğünü Canan Şenol’un üstlendiği eylem-sergi, 8 Mart Kadınlar Günü’nde açılarak, güncel sanatın içinden ve dışından feminist aktivist ve teorisyenlerle, feminist söylemlerle iş üreten profesyonel sanatçıları bir araya getiriyor.

İktidarın elinden geldiğince tahakkümü altına almaya çalıştığı cinsiyet kavramını feminist bir bakış açısıyla irdeleyecek sergi katılımcıları, tiyatrodan standupa, resimden fotoğrafa, performanstan heykele farklı disiplinlerden gelen sanatçılardan oluşuyor.

8 Mart 2009’da Hafriyat Karaköy’de açılacak feminist sergi Haksız Tahrik ismini, Türk Ceza Kanunu’nun "ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler” başlığı altında düzenlenen 5237 sayılı "haksız tahrik indirimi" maddesinden alıyor. Bu madde, töre, namus, ırz cinayetlerini besleyen, kadına uygulanan şiddeti adeta imrendiren bir madde olarak varlığını uzun bir süredir devam ettiriyor.

Sergi, ismini, ceza kanunundaki bu maddeden almanın ötesinde, içeriğini pratik yaşamda kadının "tahrik" unsuru olarak ele alınmasına odaklanıyor ve izleyiciyi bir katılımcı gibi konumlandırarak, onu, kadınlara yapılan her türlü siyasi, kültürel ve toplumsal ayrımcılık üzerinde düşünmeye, bununla savaşmak için mücadele biçimleri üretmeye çağırıyor…

Editörlüğünü sanat eleştirmeni ve gazeteci Ayşegül Sönmez’in yaptığı serginin kitabı ise feminist sanat kuramlarından Türk edebiyatındaki kadın karakterlere, sergide yer almayan kadın sanatçıların işlerinden sözlerine, sergiden hem bağımsız hem de sergiyle birlikte hareket ederek düşünce üreten serginin bir diğer platformu olmayı hedefliyor…

Serginin katılımcıları: Atıl Kunst (grup), Aylin Kuryel, Cağla Cömert, Canan Şenol, Didem  Yazıcı,  Dilek Winchester, Evrim Kavcar, Filmmor (grup), Fulya Çetin, Gülçin Aksoy, Gülizar Önen, Güneş Terkol, Hale Tenger,İnci Furni, Nalan Yırtmaç,Neriman Polat, Nil Yalter,Nilbar Güreş,Oda Projesi (grup), Özlem Gök, Sezgi Abalı, Şükran Moral, Yasemin Özcan Kaya, Amargi sanat atölyesi (grup) 

Etkinlikler:
Esmeray standup gösterisi (14 Mart 2009 19:00)
Forum Tiyatrosu (28 mart 14:00) Hafriyat Karaköy…

Söyleşi
Ayşegül Sönmez’in geçtiğimiz yıl düzenlediği Feminist Mi Ben Mi canlı röportaj serisinin ikincisi bu sergi kapsamında serginin katılımcılarıyla birlikte gerçekleşiyor…

 

2009 >