nerimanpolat
works > 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999 1998 1997

2008 >

Lesson: Democracy
Collobarative work with Evrensel Belgin

Digital print on canvas 180 x 150 cm.
Artisterium, Tiblisi, Georgia
Curator: Deniz Erbaş

Lesson: Democracy
=Nationalism =Conservatism=Socialism=Liberalism=

Ideologies, as the representation of generally accepted truths, have the main function of homogenizing differences and concealing contradictions and relations of interest. Ideologies share this same blood that constitutes their essence, derive from each other and multiply themselves in our individualities. This single dimensional reality created by ideologies mutilates from the beginning our relationship with the world around us.  This is  how we accept our desperation and even if we don’t make peace with this complex system that seems never-changing, we learn to live it with the threat of isolation, oppression, confinement and othering: “To emphasize the complexity of the circumstances frees us from the responsibility of reacting” (Slavoj Zizek).

We are all being called to unite in the ideal of democracy even though it does not have a single significant achievement across the world. And when we realise that this ideal that is eternal, above all circumstances and subjectivities and the most suitable rule for humankind, that equips us with these pedals (voting, claiming justice, taking part in a demonstration, calling for a strike etc.), is the one that mutilates us in the first place, when we face this menacing and sinister, pitch-black darkness that hides behind it, will we go on pressing the same pedals as we used to?

For over a year now, Neriman Polat, Evrensel Belgin and Deniz Erbaş have shared the experience of producing, working and thinking together within numerous art collectives (Hafriyat, the January 19 Collective). For the first time in this exhibition, they have developed their capacity of creating a unique work out of their shared sensibilities, intuitions and visual language.  Conscious of the fact that it is impossible to say anything new, that it is futile to search for or suggest a way out or an alternative, preserving their belief in standing together and knowing that the only tool that remains in our hands is to repeatedly expose the system and the order of things, they have produced this lesson in democracy.

Deniz Erbaş

 

  Modus

International Forum of Contemporary Art, November 4-9, 2008

"Modus Operandi – in quest of a different way"

All along the human history, unanticipated decisions have created the conditions and motivation for progress. Nowadays society remains in permanent confrontation. We move forward pushing off or repelling each other. Thus we play, compete, communicate, and live.

Artists are the people who offer an experimental reality in which the most unexpected assumptions and intersections are possible. Art as the sphere of a mental (psychical) reflection on the surrounding reality models a different, detected reality. A quest of an alternative, different way in all spheres of human activity may stimulate the overcoming of contradictions and errors to reveal new possibilities.

‘Modus Operandi – in quest of a different way’ is the main theme of the project. It aims at creation of an exchange platform where the International artists are brought together to explore the artistic differences whilst celebrating the commonalities.

Participating artists and curators will meet and exchange with each other, the international art professionals will become familiar with the art-scene of the city. The event is thought as an activity that can contribute to a development of open dialogue, to popularization of contemporary art and culture to the wide public and to establish long-term and fruitful relations between the participants.

 

Dersimiz Demokrasi
Evrensel Belgin ile ortak çalışma

Kanvas üzerine dijital baskı, 180 x 150 cm.
Tiflis, Gürcistan
Küratör: Deniz Erbaş

Dersimiz Demokrasi
=Ulusalcılık =Muhafazakârlık=Sosyalizm=Liberalizm=

Genel geçer doğruların bir ifadesi olarak ideolojiler, çelişkileri ve çıkar ilişkilerini görünmez kılan, aynılaşırıcı ve homojenleştirici bir işleve sahiptir. İdeolojiler, özlerinden kaynaklanan bu kan bağıyla birbirlerine bağlanır, birbirlerinden türer ve benliklerimizde kendilerini çoğaltırlar. İdeolojilerin sunduğu bu tek boyutlu gerçeklik, dünyayla kurduğumuz ilişkiyi daha baştan sakat bırakır. Bu sakatlığa ve tek boyutluluğa ise, dışlanma, baskıya maruz kalma, kapatılma ve ötekileştirilme tehdidiyle razı ediliriz ve hiç değişmeyecekmiş gibi duran ve hepimizin iyiliğine olan karmaşık bir sistemle bir türlü barışamasak da, çaresizliğimizi belleyerek yaşarız: "Koşulların karmaşıklığından dem vurmak bizi harekete geçme sorumluluğundan kurtarmaya hizmet eder" (Slavoj Zizek).

Dünyanın hiçbir yerinde kayda değer bir başarıya imza atmamış olsa da, hepimiz o insanlık idealinde, demokraside birleşmeye davet ediliyoruz. Sonsuz, koşullar ve öznellikler üstü, insana en yaraşan bu yaşam idealinin, bize bu pedalları (oy vermek, mahkemeye başvurmak, protesto gösterine katılmak, grev yapmak vb.) sunan sistemin, aslında bir bacağımızı eksik bırakanın ta kendisi olduğuna aydığımızda, her an üzerimize çullanacağını sezdirdiği, ardında saklanan zifiri karanlıkla yüzleştiğimizde, pedallara yine aynı şekilde basmaya devam edebilecek miyiz?

Neriman Polat, Evrensel Belgin ve Deniz Erbaş, bir yılı aşkın bir süredir çeşitli sanat kolektifleri içerisinde bir arada üretme, çalışma ve düşünme deneyimini paylaştı. Bu sergi vesilesiyle ilk kez ortak duyarlılık, sezgi ve görsel dillerinden beslenen tek bir iş üretmeyi deneyimlediler. Yeni bir şey söylenemeyeceğinin, bir çıkış yolu, bir alternatif aramanın ve önermenin beyhudeliğinin bilincinde olarak, karamsarlıklarından sistemi, şeylerin düzenini bıkmadan, yorulmadan ifşa etmenin elimizdeki tek araç olduğu kabulüyle, örgütlenmeye, bir arada durmaya ve birbirinden beslenmeye olan inançlarını koruyarak demokrasi dersini ürettiler.

Deniz Erbaş

  Modus

Basın Bülteni
Savaş Yorgunu Tiflis’te Sanat Dayanışması, 4-9 Kasım 2008

Kültür ve Sanatın Global Koordinasyonu Merkezi (CGCCA) ve Görsel Araştırmalar Merkezi, Gürcistan’ın çağdaş sanat üretimini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtımı ve üretimi için oluşturulmuş bir platform. Bu yıl bu iki kurum sanatçıların düzenleyeceği, yeni ve kar amacı gütmeyen “ARTISTERIUM” isimli bir etkinlik başlatacak. ‘4-9 kasım tarihleri arasında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirilecek ARTISTERIUM’ Uluslararası Çağdaş Sanat Forumu, sergiler, genç sanatçı projeleri, konferans, eğitim ve kültür programlarından oluşuyor.

Forumda ‘Modus Operandi – in quest of the third way’ (Yöntem, Metod-üçüncü yol arayışı) başlığı altında uluslararası bir sanatçı kitlesi bir araya getirilerek, sanatsal farklılıklarını ve paylaştıkları ortak özellikleri araştırabilecekleri bir etkileşim düzlemi oluşturulacak. “Modus Operandi” çağdaş sanat alanında uzun süredir yerleşmiş olan kurallar, kalıplar ve sistemleri ele alarak, bu kuralların yeni ülkeler, yeni siyasi ve sosyal koşullarda nasıl işler kılındığının tartışıldığı bir düzlem oluşturmayı ve sanat piyasası ile kurumsal dayatmalardan bağımsız yaratıcı potansiyeli, çeşitliliği ve standart dışı kararları desteklemeyi amaçlıyor.

Yunanistan, Türkiye, Fransa, Rusya, Almanya, İsviçre, ABD, İngiltere, Polonya, Azerbaycan ve Ermenistan’dan sanatçıları, sanatçı gruplarını, küratörleri ve sanat eleştirmenlerini bir araya getiren “ARTISTERIUM”a Türkiye’den sanatçılar Neriman Polat, Evrensel Belgin, Yeşim Ağaoğlu, Sıtkı Kösemen ve küratör Deniz Erbaş katılıyor.

 

Lesson: Democracy

Lesson: Democracy

Lesson: Democracy

Lesson: Democracy

2008 >