nerimanpolat
works > 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999 1998 1997

2007 >

Bad Tempered and Sweet Woman

Video
Baba Evi Apartmanı, solo Exhibitions

This video work reflects the contradictions that we have in Turkey as "the distinction between the east and the west, the upper class and the lower class, the street language and the ideological language" by a recreated duet of a familiar song. It is going on between a blind old man who tries to gather money for the Braille Foundation and a singer having a concert on television. The difference between their styles shows us the contradictions in the society.

 

Reality as a volatile concept has been a leitmotif throughout Neriman Polat’s works, from The Reality Family to Bad Tempered and Sweet Woman. In the video Bad Tempered and Sweet Woman, two people, an old blind man who has set his gear up on the street and Seçil Heper, a Turkish singer, on television, sing the same song. In addition to the sense of relief brought on by him being in open air, by the sea and singing better, the old man arouses a stronger sense of reality. Whereas Seçil Heper emits a sense of virtuality, created by her dress, the standing organization and body language of the orchestra in the background and the choice of set design of the television channel. But the song is the same song, and it may be possible to listen to and bring together the two as voices of the same tragedy which deviated along different paths.

Nazım Dikbaş

 

Huysuz ve Tatlı Kadın

Video
Baba Evi Apartmanı, Solo Sergi

Bu video çalışması, Türkiye’de yaşadığımız çelişkileri bilinen bir şarkı üzerinden, kurgulanmış bir düetle , doğu-batı ayrımı , alt ve üst, sokağın dili ve ideolojik olanın dili gibi zıtlıkları anlatıyor.Bu düet sokakta, görme engelliler derneğine yardım toplamak için şarkı söyleyen görme engelli bir adam ve televizyonda konser veren bir şarkıcı arasında geçiyor. İki kişinin söyleyiş biçimleri arasındaki fark, toplumsal çelişkileri gösteriyor.

 

İstikrarsız bir kavram olarak gerçek, Neriman Polat’ın daha önceki işlerinde de üzerinde durduğu ve Gerçek Ailesi’nden Huysuz ve Tatlı Kadın’a izlerini gördüğümüz bir leitmotif. Huysuz ve Tatlı Kadın adlı videoda iki kişi, sokakta tezgah kurmuş, klavyenin eşlik ettiği yaşlı bir kör adam ile televizyonda bir programda Seçil Heper aynı şarkıyı okuyor. Yaşlı adam, daha güzel okumasının ve deniz kenarında açık havada yerleşmiş olmasının getirdiği ferahlık hissinin yanı sıra, izleyende daha kuvvetli bir gerçeklik hissi de uyandırıyor. Seçil Heper ise kıyafetinden arkasındaki orkestranın dizilişine ve vücut diline ve televizyon kanalının dekor seçimine, bir sanallık hissiyle yüklü. Ama şarkı aynı şarkı, ve belki bu ikisini aynı trajedinin farklı yollara sapmış sesleri olarak dinlemek ve bir araya getirmek mümkün.

Nazım Dikbaş

 

2007 >