nerimanpolat
works > 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999 1998 1997

2003 >

Silent Ship

Photography

"Inlimbo", 50.Venice  Biennial, "Dreams and Conflicts", Curator: Francesco Bonami, Turkish Pavillion, Curator: Beral Madra

The quiet ship and sky like an explosion place in the line of Hell and the Heaven. Rotated pictures of the roofs
semm huge, rough, brokenjust like the sceneof İstanbul streets but redefined. The ship is so quiet and pessimistic
as it floats to a dark unknown future.

 

Sessiz Gemi

Fotoğraf

"Inlimbo", 50. Venedik Bienali, "Düşler ve Çatışmalar", Küratör: Francesko Bonami,Türkiye Pavyonu, Küratör: Beral Madra

Bu patlamayı çağrıştıran gökyüzü ile Sessiz Gemi, cennet, cehennem sınırında yer alıyor.Çatı fotoğraflarının tersyüz
edilmesi ile oluşan dev, kaba, kırık dökük silüet, bildik İstanbul manzaraları gibi, ama anlamı dönüşüme uğramış.
Gemi, sanki karanlık bir geleceğe doğru hareket eder gibi, sessiz, suskun ve karamsar...


 


2003 >