nerimanpolat
works > 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999 1998 1997

1998 >

Jelly Fish

Video

"Between The Waterfonts” Roterdam, Holland, 2002 Curator: Fulya Erdemci, Ron Mandos

"Youth Action,” Tuyap, İstanbul, Turkey, 1998

"İskorpit”,Haus Der Kulturen Der Welt,Berlin, Germany, 1998 Curator: Fulya Erdemci, Rene Block, 1998

 

Jellyfish
How do you become what you are, what active forces have an effect on it, who becomes active in what way? Questions
Neriman Polat never answers but often expresses in floating or dark scenarios. In the video "Quallen” (Jellyfish), these
transparent creatures are observed moving elegantly in the clear blue water. A voice accompanies the images and
describes, in the we-form, memories of a past life of those animalistic "protagonists” inan interdicted exhibitionism.

Angelika Stepken
"Uncertain Signs, True Stories"

 

Denizanaları

Video

"Rıhtımlar Arasında” Roterdam, Hollanda, 2002, Küratör: Fulya Erdemci, Ron Mandos

"Genç Etkinlik” Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, Tüyap, İstanbul

"İskorpit”,Haus Der Kulturen Der Welt,Berlin,Almanya, Küratör:Fulya Erdemci, Rene Block, 1998

 

Denizanaları

İnsanın kimliğini oluşturan nedir, hangi güçler bunu etkiler, kim hangi şekilde aktif oluyor? Neriman Polat bu soruları
hiç yanıtlamaz ama çok kez bunları yüzen veya karanlık senaryolarda işler. Denizanası videosunda bu şeffaf yaratıkları
mavi sularda zarif bir şekilde hareket ederken gösteriyor. Bir ses görüntülere eşlik ederek –biz şeklinde konuşarak- bu
hayvansal "protagonistlerin” geçmişleri ile ilgili hatıraları yasak bir teşhir içinde dile getiriyor.

 Angelika Stepken
”Belirsiz İmgeler, Gerçek Öyküler”

 

1998 >