nerimanpolat
works > 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999 1998 1997

 

Neriman Polat
Fotoğraf/Photograph: Barbara Yoaf

 

English - Resume English Resume

Türkçe - Biyografi Türkçe biyografi

 

Get Adobe Acrobat Reader

BIOGRAPHY

Born in Istanbul, in 1968, Neriman Polat graduated from the Department of Painting at Mimar Sinan University in 1990. Since 1996, she has taken part in numerous domestic and international contemporary art exhibitions. She lives and works in Istanbul.

In 1999, Polat took part in the 6th International Istanbul Biennial titled “The Passion and Wave”, and in 2003 her works were exhibited at the Pavilion of Turkey at the 50th Venice Biennale titled “Dreams and Conflicts”.

Polat was a member of the Hafriyat group from 2000 to 2009 and took part in many exhibitions as a member of the group. At Hafriyat Karaköy, the alternative exhibition space founded by the group in 2007, she was among the organizers of numerous exhibitions.

At “Ateşin Düştüğü Yer/Where Fire Has Struck” organized in 2011 at Depo, on the occasion of the 20th anniversary and with the participation of the Human Rights Foundation of Turkey, and described as the “most political exhibition of recent times”, Polat was on the organizing committee. In 2016, with Arzu Yayıntaş, she conceived and organized the exhibition “İflah Olmaz/Impertinent”, held at the Nazım Hikmet Cultural Centre in Bursa and Ark Kültür in Istanbul.

She had her solo shows; “Photo-Grave” in 2007 in Apartment Project ,“Father’s Home Apartment” in 2008 in Pi Artworks, “Modest View” in 2010 in C.A.M Gallery, “Home Watch” in Depo in 2013, “Home Watch” in 2015 in Nazım Hikmet Culturel Centre, “Threshold” in 2015 in Disambigua Artspace (Italy), “Merciless” in 2018 in Merdiven Art Space, “Breaking the Seal” in 2019 in Depo.

Some of the recent exhibitions she participated in areas follows; “Flower Wound” ,Kasa Gallery, İstanbul, “The Big Picture” , Amnesty İnternational, Depo, İstanbul, “The First Round”, Galata Greek Primary School, İstanbul, Artist 2017, the 27th International Istanbul Art Fair, Utopia, “Now/ Here”, “A Room of Our Own”, Ark Kültür, Istanbul, “Past, in Each of its Moments, be Citable – on Walter Benjamin’s Concept of History in the City of Istanbul”, Depo, İstanbul, “İflah Olmaz/Impenitent”, Nazım Hikmet Center of Culture, Nilüfer Municipality, Bursa and Ark Kültür, Istanbul, “Hidden in Loss”, Karşı Sanat, Istanbul, “Atlas of the Sleepless” Halka Sanat, Istanbul, “Stay with Me”, Apartment Project, Berlin, Depo, Istanbul, ”Fictions and Dissentions “3th International Çanakkale Biennial, Çanakkale, “Where Fire Has Struck”, Depo, Istanbul,”Sleep and Shadow”, Siemens Sanat, Istanbul,“Collective Privacy” C.A.M Gallery, Istanbul, “Under My feet I Want To World , Not Heaven”, Akademie Der Künste, Berlin, “Dirty Story”, BM Suma,Istanbul, “Unfair Provacation” Hafriyat Karakoy; within the special projects part in the 10th Istanbul Biennial, 2+1 with Apartment Project, Santral Istanbul; “Your eyes bigger than your stomach”, with Hafriyat Group in Hafriyat Karakoy; “Production Fault” with Hafriyat Group in 9th Istanbul Biennial; “On the Outside” ACC Galeri, Weimar, “Artisterium, Modus Operandi” Internatıonal Forum of Contemporary Art, Georgia, “Save as...”, Trienale Bovista; “Stadtverbindungen”, Kunst Museum Erlangen.

ARTIST STATEMENT

I graduated from The Painting Department of Mimar Sinan University in 1990. My works have been consisted on photography, video and installation since 1995.

My main focus in my recent works is the City, particularly, the city of Istanbul, the transformations in the city and their reflections on people’s livings, the hybrid aesthetic deriving from immigration, patriarchal way of living and its reflection to the architecture of the city, new settlement areas arising from the “urban regeneration” projects, social inequalities, social gender issues, the roles of women in the society, violence against women and their self-violence. These issues take part in my works in documenter and ironical ways.

In my previous works, I was mostly focused on the effects of globalisation, society of consumption, stereotypes, loose of identity, resemblances and symbols of the death. As an artist living in Turkey, I also work on problematic of westernisation, democracy, polarised thinking and discrimination. I am also concerned with the effects of those political, social and economical transitions in the role and function of the artists in the society, strategies developed by the artists, collective working experiences and artists initiated organisations. I am member of the Hafriyat art group since 2000, which has been influential and inspirational on the independent art scene of Istanbul for almost 14 years. We realised many exhibitions together and opened an independent art space in May 2007 called “Hafriyat Karaköy”. In Hafriyat Karaköy, we have influenced the public opinion with the art space’s democratic and open organisation practice and by realizing exhibitions that agitates taboos. The space have also been hosting actual and critical workshops, meetings, exhibition concepts and themes and its potential to bring alternatives to the actual art scene’s established elitism, fragmented organisation and financial limitations.

BİYOGRAFİ

1968 yılında İstanbul’da doğdu. Halen İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde tamamladı. 1996 yılından beri yurtiçi ve yurtdışı çağdaş sanat sergilerine katılmaktadır.

1999’da “Tutku ve Dalga” başlıklı 6. Uluslararası İstanbul Bienali'ne katılan sanatçı, 2003’de “Düşler ve Çatışmalar” başlıklı 50. Venedik Bienali’ndeki Türkiye pavyonunda çalışmaları sergilendi.

2000-2009 yılları arasında Hafriyat grubunda olan sanatçı, grupla birlikte bir çok sergide yer aldı. 2007’de grubun açtığı “Hafriyat Karaköy” adlı alternatif sergi mekanında bir çok serginin düzenleyicilerinden biri oldu.

2011 yılında Depo’da 142 sanatçının katılımıyla gerçekleşen, son yılların en politik sergisi olarak nitelenen “Ateşin Düştüğü Yer” sergisinde, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile ortaklaşa çalışılan komitede yer aldı. 2016 yılında Arzu Yayıntaş ile birlikte 18 Kadın sanatçının katılımı ile ”İflah Olmaz” başlıklı serginin konsept ve tasarımını Bursa Nazım Hikmet Kültir Merkezi ve İstanbul Ark Kültür’de gerçekleştirdi.

2007’de Apartman Projesi'nde “Foto - Mezar”, 2008’de Pi Artworks’de “Babaevi Apt.”, 2010'da C.A.M. Galeri'de “Mütevazı Manzara” 2013’de Depo’da “Ev Nöbeti , 2015’de Bursa Nazım Hikmet Kültürevin’de, “Ev Nöbeti” , 2015’te Disambigua Artspace’de (İtalya) “Eşik”, 2018’de Merdiven Art Space’de “Şefkatsiz”, 2019’da Depo’da “Mührü Kırmak” adlı kişisel sergilerini gerçekleştirdi.

Son yıllarda katıldığı sergiler; “Çiçek Yarası” Kasa Galeri, İstanbul, “Büyük Resim”, Uluslararası Af Örgütü, Depo, İstanbul, “İlk Raunt”, Galata Rum Okulu, İstanbul, Artist 27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, Ütopya, “Şimdi/Burada”, “Bize Ait bir Oda”, Ark Kültür, İstanbul, “Her Anıyla Alıntılanan Geçmiş”, Depo, İstanbul, “İflah Olmaz” Ark Kültür, İstanbul ve Nazım Hikmet Kültür Evi, Bursa, “Kayıpta Saklı”, Karşı Sanat, İstanbul, ”Uykusuzlar Atlası” Halka Sanat, İstanbul, “Stay with me”, Apartman Projesi, Berlin ve Depo, İstanbul, ”Kurgular ve Karşı Duruşlar” 3.Uluslararası Çanakkale Bienali, Çanakkale, “Ateşin Düştüğü Yer”, Depo, İstanbul, “Uyku ve Gölge”, Siemens Sanat, İstanbul, “Kolektif Mahrem”, C.A.M. Galeri, İstanbul, “Cennet Değil Toprak Ayağımın Altında” , Akademie Der Künste, Berlin, “Pis Hikaye”, Bm Suma, İstanbul, “Haksız Tahrik”, Hafriyat Karaköy, İstanbul, “2+1” (10. İstanbul Bienali özel projeler bölümünde Apartman Projesi), Santral İstanbul, “Dünyayı Yesen Doymazsın” Hafriyat Karaköy, “İmalat Hatası” (9. İstanbul Bienali’nde Hafriyat Grubu ile), Antrepo, İstanbul, “On the Outside” ACC Galeri, Weimar, “Artisterium, Modus Operandi”, Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması, Tiflis, “Save As...”, Türkiye’den Çağdaş Sanat, Triennale Bovisa, Milano.

SANATÇI BİLDİRİSİ

1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Resim bölümünden mezun oldum. 1995 yılından bu yana çalışmalarım fotoğraf, video ve enstalasyonlardan oluşuyor.

Son dönem çalışmalarımın temel konuları Şehir, özelikle içine yaşadığım şehir İstanbul, şehirdeki değişimler ve bu değişimlerin kişilere yansımaları, göç sonucu oluşan melez estetik, gelenek ve modern arasında kalmışlık, ataerkil sistem ve bunun mimarideki, sokaktaki yansımaları. Şehri dönüştürme projeleri adı altında oluşturulan yeni yerleşim birimleri, sosyal adaletsizlik, toplumsal cinsiyet, kadına verilen roller, kadına uygulanan şiddet ve kadının kendine uyguladığı şiddettir. Bu konular çalışmalarımda bazen dokümanter bazen ironik bir dil ile biçimleniyor. Daha önceki dönem çalışmalarımda ise globalizm etkisi, tüketim toplumu, stereotipler, kimlik yitimi, benzerlik ve ölüm imgesinin biçimlerini irdeledim. Türkiye’de yaşayan bir sanatçı olarak batılılaşma problemi, demokrasi, kutuplu düşünce, ayrımcılık, üzerinde çalıştığım alanlardır. Ayrıca geçirdiğimiz değişim süreçlerinde,(politik, sosyal, ekonomik) değişen sanatçı tanımları, sanatçı stratejileri, kolektif çalışmalar, sanatçı inisiyatifleri ile ilgileniyorum. İstanbul sanat ortamına ivme kazandıran Hafriyat sanat grubunun 2000 yılından itibaren üyesiyim. Bu grupla birlikte çok sayıda sergi gerçekleştirdik. 2007 yılında Hafriyat Karaköy adlı sanat mekanını açarak özellikle çok katılımlı, tabulara dokunan sergi projeleri ile kamuoyunda etki yarattık. Sanatın elitize, olanakları kısıtlanmış ortamına önemli bir hareket kazandıran bu mekan çok sayıda sergiye, workshopa, panellere ev sahipliği yapmaktadır.

 

designed by Temmuz