nerimanpolat
works > 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999 1998 1997

 

Neriman Polat

 

English -Resume English Resume

Türkçe -Biyografi Türkçe biyografi

 

Get Adobe Acrobat Reader

BIOGRAPHY

She was born in Istanbul in 1968 and she currently lives and works in Istanbul. She completed her undergraduate degree at Mimar Sinan University Fine Arts Faculty Painting Department. She has been participating national and international contemporary art exhibitions since 1996.
She exhibited her work in the 6th International Istanbul Biennial “Passion and the Wave” in 1999, and represented Turkey in the 50th Venice Biennial “Dreams and Conflicts”.
She had her solo shows; “Photo-Grave” in 2007 in Apartment Project ,“Father’s Home Apartment” in 2008 in Pi Artworks, “Modest View” in 2010 in C.A.M Gallery, “Home Watch” in Depo in 2013, “Home Watch” in Nazım Hikmet Culturel Centre in 2015, “Threshold” in Disambigua Artspace (Italy) in 2015.

Neriman Polat was in numerous exhibitions with the collective Hafriyat which she was a member of between year 2000 and 2009. She is one of the artists administrating the alternative exhibition space “Hafriyat Karaköy” established in 2007.

She exhibited her work in various countries such as Bulgaria, Georgia, Germany, Holland, England, Greece, Slovenia, Italy, Brazil, Belgium, Spain. Some of the recent exhibitions she participated in are as follows;”Fictions and Dissentions “3th International Çanakkale Biennial, Çanakkale, “Where Fire Has Struck”, Depo, Istanbul,”Sleep and Shadow”, Siemens Sanat, Istanbul,“Collective Privacy” C.A.M Gallery, Istanbul, “Under My feet I Want To World , Not Heaven”, Akademie Der Künste, Berlin, “Dirty Story”, BM Suma,Istanbul, “Unfair Provacation” Hafriyat Karakoy; within the special projects part in the 10th Istanbul Biennial, 2+1 with Apartment Project, Santral Istanbul; “Your eyes bigger than your stomach”, with Hafriyat Group in Hafriyat Karakoy; “Production Fault” with Hafriyat Group in 9th Istanbul Biennial; “On the Outside” ACC Galeri, Weimar; Artisterium, Internatıonal Forum of Contemporary Art, Georgia, “Save as”, Trienale Bovista; “Stadtverbindungen”, Kunst Museum Erlangen.

ARTIST STATEMENT

I graduated from The Painting Department of Mimar Sinan University in 1990. My works have been consisted on photography, video and installation since 1995.

My main focus in my recent works is the City, particularly, the city of Istanbul, the transformations in the city and their reflections on people’s livings, the hybrid aesthetic deriving from immigration, patriarchal way of living and its reflection to the architecture of the city, new settlement areas arising from the “urban regeneration” projects, social inequalities, social gender issues, the roles of women in the society, violence against women and their self-violence. These issues take part in my works in documenter and ironical ways.

In my previous works, I was mostly focused on the effects of globalisation, society of consumption, stereotypes, loose of identity, resemblances and symbols of the death. As an artist living in Turkey, I also work on problematic of westernisation, democracy, polarised thinking and discrimination. I am also concerned with the effects of those political, social and economical transitions in the role and function of the artists in the society, strategies developed by the artists, collective working experiences and artists initiated organisations. I am member of the Hafriyat art group since 2000, which has been influential and inspirational on the independent art scene of Istanbul for almost 14 years. We realised many exhibitions together and opened an independent art space in May 2007 called “Hafriyat Karaköy”. In Hafriyat Karaköy, we have influenced the public opinion with the art space’s democratic and open organisation practice and by realizing exhibitions that agitates taboos. The space have also been hosting actual and critical workshops, meetings, exhibition concepts and themes and its potential to bring alternatives to the actual art scene’s established elitism, fragmented organisation and financial limitations.

BİYOGRAFİ

1968 yılında İstanbul’da doğdu. Halen İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde tamamladı. 1996 yılından beri yurtiçi ve yurtdışı çağdaş sanat sergilerine katılmaktadır.

1999’da “Tutku ve Dalga” başlıklı 6. Uluslararası İstanbul Bienali'ne katılan sanatçı, 2003’de “Düşler ve Çatışmalar” başlıklı 50. Venedik Bienali’ndeki Türkiye pavyonunda yer aldı.

2007’de Apartman Projesi'nde “Foto - Mezar”, 2008’de Pi Artworks’de “Babaevi Apt.”, 2010'da C.A.M. Galeri'de “Mütevazı Manzara” 2013’de DEPO’ da “Ev Nöbeti”, 2015’de Nazım Hikmet Kültürevin’de (Bursa), “Ev Nöbeti” , 2015’te Disambigua Artspace’de (İtalya) ,“Eşik “adlı kişisel sergilerini gerçekleştirdi.

2000-2009 yılları arasında Hafriyat grubunda olan sanatçı, grupla birlikte birçok sergide yer aldı. 2007’de grubun açtığı “Hafriyat Karaköy” adlı alternatif sergi mekânı birçok sergiye ev sahipliği yapmıştır.

Neriman Polat’ın yapıtları Bulgaristan, Gürcistan, Almanya, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Slovenya, İtalya, Brezilya, Belçika, İspanya gibi birçok ülkede sergilenmiştir. 2016 yılında Arzu Yayıntaş ile birlikte 18 Kadın sanatçının katılımı ile ”İflah Olmaz” başlıklı, serginin konsept ve tasarımını gerçekleştirdi. Son yıllarda katıldığı sergiler arasında,”İflah Olmaz”,Nazım Hikmet Kültürevi, Bursa, ”Uykusuzlar Atlası” Halka Sanat, İstanbul, “Stay with me”, Apartman projesi, Berlin, İstanbul (DEPO),”Kurgular ve Karşı Duruşlar” 3.Uluslararası Çanakkale Bienali “Ateşin Düştüğü Yer” (Depo), “Uyku ve Gölge” (Siemens Sanat), “Kolektif Mahrem” (C.A.M. Galeri), “Cennet Değil Toprak Ayağımın Altında” (Akademie Der Künste Berlin), “Pis Hikaye” (Bm Suma), “Haksız Tahrik” (Hafriyat Karaköy), “2+1” (10. İstanbul Bienali özel projeler bölümünde, Apartman Projesi ile Santral İstanbul'da), “Dünyayı Yesen Doymazsın” (Hafriyat Grubu ile Hafriyat Karaköy), “İmalat Hatası” (9. İstanbul Bienali’nde Hafriyat Grubu ile), “On the Outside” (ACC Galeri, Weimar), “Modus Operandi – In Quest of a Different Way” (International Forum Of Contemporary Art, Gürcistan), “Save as” (Trienale Bovista), “Şehir Hatları” (Kunst Museum Erlangen) sayılabilir.

SANATÇI BİLDİRİSİ

1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Resim bölümünden mezun oldum. 1995 yılından bu yana çalışmalarım fotoğraf, video ve enstalasyonlardan oluşuyor.

Son dönem çalışmalarımın temel konuları Şehir, özelikle içine yaşadığım şehir İstanbul, şehirdeki değişimler ve bu değişimlerin kişilere yansımaları, göç sonucu oluşan melez estetik, gelenek ve modern arasında kalmışlık, ataerkil sistem ve bunun mimarideki, sokaktaki yansımaları. Şehri dönüştürme projeleri adı altında oluşturulan yeni yerleşim birimleri, sosyal adaletsizlik, toplumsal cinsiyet, kadına verilen roller, kadına uygulanan şiddet ve kadının kendine uyguladığı şiddettir. Bu konular çalışmalarımda bazen dokümanter bazen ironik bir dil ile biçimleniyor. Daha önceki dönem çalışmalarımda ise globalizm etkisi, tüketim toplumu, stereotipler, kimlik yitimi, benzerlik ve ölüm imgesinin biçimlerini irdeledim. Türkiye’de yaşayan bir sanatçı olarak batılılaşma problemi, demokrasi, kutuplu düşünce, ayrımcılık, üzerinde çalıştığım alanlardır. Ayrıca geçirdiğimiz değişim süreçlerinde,(politik, sosyal, ekonomik) değişen sanatçı tanımları, sanatçı stratejileri, kolektif çalışmalar, sanatçı inisiyatifleri ile ilgileniyorum. İstanbul sanat ortamına ivme kazandıran Hafriyat sanat grubunun 2000 yılından itibaren üyesiyim. Bu grupla birlikte çok sayıda sergi gerçekleştirdik. 2007 yılında Hafriyat Karaköy adlı sanat mekanını açarak özellikle çok katılımlı, tabulara dokunan sergi projeleri ile kamuoyunda etki yarattık. Sanatın elitize, olanakları kısıtlanmış ortamına önemli bir hareket kazandıran bu mekan çok sayıda sergiye, workshopa, panellere ev sahipliği yapmaktadır.

 

designed by Temmuz